Projektering

För optimal funktion

Vi projekterar er tvättstuga för optimal funktion. Baserat på er fastighets förutsättningar, såsom tillgänglighet, antal lägenheter, avlopp och el-kapacitet, tar vi fram beräkningar och ritningar som ni sedan kan använda som underlag för eventuell bygganmälan. Livslängden på ytskikt 30-40 år, livslängden på den maskinella utrustningen 12-17 år.

Rätt tvättstuga till rätt kostnad:

  •   Hur många lägenheter har fastigheten?
  • Hur många tvättpass planeras per dag?
  • Vilka krav finns det på ytskikt, målning, kakel etc?

Att vi kan erbjuda projektering är lite unikt för företag i vår bransch. Ofta får kunden vända sig till både en konsult och ett eller flera installationsföretag. Det slipper ni när ni anlitar GES Entreprenad AB.