Våra tjänster

Energibesparing

Vi projekterar tvättstugan efter ett antal faktorer och ger er goda råd kring energibesparing. GES Entreprenad AB  erbjuder också kostnadsfri energiinventeringar där vi matchar era gamla maskiner mot nya moderna.

  • Hur kan vi optimera energiförbrukningen.
  • Se över anslutningseffekter.
  • Typ av fastighetsabonnemang?
  • Rätt val av tvätt/ torkteknik.

Läs gärna energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus om du vill veta mer om våra riktlinjer.

Tvättstugor

GES Entreprenad AB  erbjuder vi både fastighetsägare, förvaltare och bostadsrättsföreningar i hela Stockholm med omnejd, allt från enstaka reparationer av din tvättstuga till stora totalentreprenader.

Oavsett storlek vägleder vi dig genom hela eller delar av projektet, där vi kan hjälpa till med allt från att skissa med 3D-ritningar, bygga och renovera till att installera inredning samt övriga tillbehör till din tvättstuga.

Projektering / Rådgivning

Vi erbjuder ett helhetskoncept för tvättstugor till fastighetsägare, förvaltare och bostadsrättsföreningar med allt från några installationer till stora projekt, där vi renoverar och bygger helt nya tvättstugor. GES Entreprenad AB  är med redan vid projekteringen och gör en 3D-ritning av din tvättstuga.

Det innebär att vi kan visa hur tvättstugan kommer att se ut i verkligheten, redan vid planeringsstadiet. Tillsammans med dig som kund optimerar vi tvättstugan vad gäller funktion och estetik utifrån era behov.

Många föreningar väljer idag att bygga om sina föreningslokaler till tvättstugor även detta kan vi vara styrelsen behjälplig med.

Installation / Renovering

GES Entreprenad AB  erbjuder vi allt från små enkla projekt till stora helhetslösningar. Vi hjälper dig som är fastighetsägare, förvaltare och ansvariga för bostadsrättsföreningar med allt från enstaka reparationer till totalentreprenader, där vi vägleder genom hela projektet, oavsett storlek. Vi utför renoveringar samt bygger nya tvättstugor. Installerar inredning, som exempelvis bokningstavla.